Summer

GLOBAL YOUNG SCHOLARS

LİSE AKADEMİK ARAŞTIRMA YAZ PROGRAMI

Tarih: 29 Haziran- 31 Temmuz 2020 (5 Hafta)
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü
Son Başvuru Tarihi: 5 Haziran 2020

Global Young Scholars Lise Yaz Akademik Araştırma Programı, farklı disiplinlerde eğitim ve kariyer planlayan lise öğrencilerine yönelik hazırlanmış 5 haftalık bir yaz araştırma programıdır.

Program üst düzey üniversite matematiği ve bilimsel araştırmada kritik kavramlara hakim olacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler, öğretim ve araştırma yönünden güçlü akademisyenler ve öğretim elemanları tarafından verilen ve desteklenen dersler, seminerler, uygulamalı projeler ve mesleki / akademik gelişim atölyelerine katılarak mesleki becerilerini arttırırlar. Akademik yayın yazma becerisi elde ederek, bilimsel düşünme ve çalışmalarını bilimsel kurula göndererek akademik yeteneklerini  elde ederler. 

Program sayesinde, öğrenciler, deneyimli bir bilimsel mentörün desteğiyle devam eden bir araştırma programına katılırlar. Bağımsız bir proje geliştirir, planlarını uygular, verileri analiz eder ve sonuçları rapor ederler. Yaz sonunda bulgularını araştırmacılara, diğer öğrencilere sunarlar.

Program kapsamında Türkiye’nin farklı liselerinden en fazla 15 öğrenci seçilecektir. Yapılacak çalışmalarla, öğrencilere bilimsel dünyayı tanıma, bilimsel çalışmalara yerinde katılma imkanı sunulacaktır. Öğrenciler baştan sona bir araştırma projesi döngüsünün tamamını deneyimleyecektir. Alanlarındaki en güncel literatürü okuyacak, ayrıntılı bir araştırma planı hazırlayacaklardır. Yürüttükleri projelerde elde ettikleri bulgular hakkında konferans tarzı sözlü ve yazılı raporlar sunacaklardır. Bu kapsamda, programın son haftasında, öğrenciler, öğretim elemanları eşliğinde araştırma projeleri için yazılı ve sözlü sunumlar hazırlayacaklardır. Önemli bulgulara imza atan öğrencilere, akademik yayın oluşturma fırsatı verilecektir. 

1. Uzay ve Astrofizik Araştırma

UAA programı, Evren hakkında bilgilerimizi astronominin eski köklerinden, modern dünya dışı gezegen sistemlerine, kozmoloji ve kara deliklerin incelenmesi  konularını kapsamaktadır. Bunun yanında uzay serüveninin gerçekleşmesini sağlayan uzay teknoloji konularında güncel bilgiler sunulmaktadır. Konularımıza Newton’un hareket yasaları ve evrensel çekim, Kepler’in yasaları, yörünge dinamikleri ve uzay yolculuğu ile başlıyoruz. Işığın doğasını, maddenin yapısı, ışığın madde tarafından yayılması ve emilmesi ve nükleer fiziği ele alacağız. Bu bilgiyi güneşimizin ve güneş sistemimizin gezegenlerinin özelliklerini, genel olarak yıldızların özelliklerini ve kaderini ve diğer yıldızların etrafındaki gezegenlerin keşfini tanımlamak için uyguluyoruz. Bu konularla beraber evrenin büyük ölçekli yapıları galaksiler ve içerdikleri karanlık madde ve kara delikler, süpernovalar ve kimyasal elementlerin oluşturulması ve evrenin genişlemesi konuları da sayılabilir. Program kapsamındaki seminerler dizisini Einstein’ın kozmolojisi, kozmik mikrodalga arkaplan, karanlık enerji ve evrenin kaderi ile bitiyoruz.

2. Robotik Teknolojileri

Robotik, bilgisayar, sensörler, malzemeler, aktüatörler, kontrol ve yapay zeka gibi birçok farklı disiplini ve teknolojiyi birleştirir. Bu teknolojilerdeki ilerlemeler genellikle robotik teknolojiyi ileriye taşımıştır. Programımızda, Robotik teknolojisindeki gelişmeler insan-makine işbirliğini günlük bir gerçeklik haline getirmeleri tartışılacaktır.. Daha iyi ve daha ucuz sensörler, bir robotu çevresini daha iyi anlayabilir ve yanıtlayabilir hale getirdiği örneklerle açıklanacaktır.. Robot gövdeleri daha esnek hale gelmesi ile tasarımcılar insan eli gibi karmaşık biyolojik yapıların olağanüstü esneklik ve el becerisini canlılara uygulama becerisi kazandırmaktadır. Böyle biyomimetik yöntemler aktarılarak robot dünyasının geniş perspektifi ortaya konacaktır. Ayrıca, robotlar, daha özerk bir birim olarak programlanmak yerine, talimatlara ve bilgilere uzaktan erişen internet dünyasında devrimleri nasıl yarattığı aktarılacaktır. Programımız robotik dünyasının yeni çağı, yapay zeka ile birleşerek gelecek yüzyılımızın şekillendirecek teknolojilerin nasıl oluşacağanın öğrencilere aktarılması ile tamamlanacaktır. 

3. Medikal Teknolojileri ve Biyomühendislik

 Medikal Teknolojiler çok çeşitli hastalıkların teşhisinde, önlenmesinde ve iyileştirilmesinde büyük ölçüde yardımcı olan daha gelişmiş cihazların üretilmesine olanak sağlamıştır. Tıp bilimi ile sıkısıkya bağlantılı bir bir mühendislik alanıdır. İnsan sağlığı her zaman tüm dünyada birincil endişe kaynağı olmuştur, özellikle şimdi çok sayıda hastalığın ortaya çıkmasıyla bu alanın önemi daha çok artmıştır. Biyomühendislik, biyolojik moleküllerin ve işlemlerin tıp, tarım, çevresel sürdürülebilirlik, biyoyakıtlar ve biyomalzemelere uygulanmasıdır. Tıp Bilimlerinde biyomühendislik, tıbbi biyoteknolojinin birçok farklı yönüne kapsamlı bir genel bakış sunar. Biyomühendislikteki ileri yöntemlerle, birçok aşı ve ilaç hastalıkların tedavisi için güvenli ve hızlı bir şekilde üretilebilmektedir. Programımızda bu alanda uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerin yenilikçi yöntemleri yerinde öğrenmeleri teşvik edilecektir.

4. Uzay & Havacılık Teknolojileri

 Uzay teknolojisi, uzay bilimleri veya havacılık endüstrisi tarafından uzay uçuşlarında, uydularda veya uzay araştırmalarında kullanılmak üzere geliştirilen teknolojidir. Uzay ve Havacılık teknolojisi, uzay aracı, uçaklar, uydular, uzay istasyonları ve destek altyapısı, ekipman ve prosedürleri içerir. Uzay, içinde çalışmaya çalışmak yeni araçlar ve teknikler gerektiren yeni bir ortamdır. Hava tahmini, uzaktan algılama, GPS sistemleri, uydu televizyonu ve bazı uzun mesafeli iletişim sistemleri gibi birçok yaygın günlük hizmet, kritik olarak alan altyapısına dayanır. Bilimlerden astronomi ve yer bilimleri uzay teknolojisinden yararlanır. Uzayla ilgili girişimlerden kaynaklanan ya da bu faaliyetlerle hızlanan yeni teknolojiler daha sonra diğer ekonomik faaliyetlerde sıklıkla kullanılır.

5. NanoTeknoloji

Atomik ölçekte işlem yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanan nano teknolojinin kısa tarihçesi ve uygulama alanları bu derste açıklanacaktır.  Elektronikten gıdaya, ambalajdan savunma sanayisine, tıptan ziraate akla gelen her alanda kullanılan nanoteknolojik malzemelerin örnekleri bu ders kapsamında işlenecektir. Bu ders kapsamında katma değeri yüksek, ileri teknoloji ve bilgi gerektiren malzemeler olan ileri malzemeler hakkında temel bilgiler verilecektir. Çelik, beton, plastikler, klasik seramikler gibi geleneksel malzemelerin yerini alan bu malzemelerin günlük hayattaki uygulamaları açıklanacaktır.

6. Bilgisayar / Bilişim Bilimleri

Bilgisayar Bilimi ve Teknolojileri verilerle etkileşime giren ve program şeklinde veri olarak temsil edilebilecek süreçlerin incelenmesidir. Dijital bilgileri manipüle etmek, depolamak ve iletmek için algoritmaların kullanılmasını sağlar. Bir bilgisayar bilimcisi, hesaplama teorisini ve yazılım sistemlerinin tasarımını inceler. Bilgisayar Bilimi ve Teknolojileri, bilgisayar bilimi alanına geniş bir üst düzey giriş niteliğindedir. Donanım, yazılım ve sistemlerin nasıl çalıştığını birlikte öğreneceğiz. Ek konular, yapay zeka, robotlar ve etik gibi güncel olayların ve endişelerin tartışılmasını içerecektir. Ders, öğrencilerin bilgisayar biliminin temelindeki fikirleri anlamalarını, kullanmalarını ve anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Bilgisayar bilimi aynı zamanda bilgi süreçlerinin incelenmesidir. Bilgisayar bilimcileri, bilgi süreçlerinin nasıl tanımlandığını, ön görüleceğini ve verimli bir şekilde uygulanacağını inceler. Derste öğrenciler bilgisayar programları tasarlamayı ve oluşturmayı ve bu programların ürettiği bilgi süreçleri hakkında akıl yürütmeyi öğreneceklerdir.

7. Akıllı Ulaşım Teknolojileri

Bu konunun amacı, öğrencileri teknolojik, sistem ve kurumsal yönlere odaklanan akıllı ulaşım sistemlerinin (AUS) temel öğelerini tanıtmaktır. AUS, ulaşım altyapısı ve araçlara uygulandığı gibi ulaşım güvenliğini, üretkenliği, çevreyi ve seyahat güvenilirliğini artıran bilgi ve iletişim teknolojilerini de ifade eder. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, AUS teknolojileri ve alanın endüstri uygulamaları ile ilgili kavramları temel olarak anlayacak ve yerinde tecrübe edecektir. Özellikle maglev teknolojilerini temel alan yeni nesil araç teknolojileri ve gelecek AUS projeksiyonları interaktif olarak çalışılacaktır. Öğrenciler, ilgi duydukları belirli bir konu hakkındaki anlayışlarını geliştirmek için AUS  ile ilgili içerikte kapsamlı bir bağımsız araştırma projesi yürütmeye teşvik edileceklerdir. 

Program Formatı

Öğrenciler ilk hafta aldıkları akademik hazırlık sonrası ikili öğrenci grupları olarak süpervizörleri ile eşleşecek ve çalışmalarına başlayacaklardır. Çalışmalar program boyu aynı ekip ile devam edecek ve program sonunda çıkacak makalede ekip üyelerinin adları geçecektir. Çalışmalar ve eğitimler kampüs içinde sınıf içi eğitim ve laboratuar çalışmaları olarak ilerleyecektir. Programa süpervizörlük verecek olan akademisyenler:

 • Hüseyin Üvet, PhD
 • Murat Hüdaverdi, PhD
 • Kadir Erkan, PhD
 • M. Enes Oruç, PhD
Program Takvimi
 1. HAFTA: Akademik Hazırlık & Araştırma Metodları
 2. HAFTA: Akademik Program Eğitimi
 3. HAFTA: Laboratuar  Çalışmaları
 4. HAFTA: Laboratuar  Çalışmaları
 5. HAFTA: Makale Yazımı & Sunum
Örnek Çalışma Başlıkları
 •       Robotik Teknolojileri
 •       Biyoteknoloji ve Medikal Teknolojiler
 •       Uzay Teknolojileri ve Astrofizik 
 •       Malzeme Teknolojileri (Şekil değiştirebilen Malzemeler)
 •       Kara Delikler
 •       Damar içinde Dolaşılabilen Robotlar
 •       İnsansız Kara Araçları
 •       Video Oyunu Analizi ve Tasarımı
 •       Güvenlik Amaçlı İHA (Drone) Tasarımları
 •       Nanoteknoloji Uygulamaları
 •       Akıllı Ulaşım Teknolojileri
Geçmiş Örnek Yayınlar
 • Uluslararası Akademik Bildiri/Yayın
 • Referans Mektubu
 • Akademik Staj Sertifikası
 • Program sonrası ilgili konferans ve proje yarışmalarına katılma şansı
Program Ücreti

Programın ücreti 17500TL’dir. Başvurunuzu online olarak gerçekleştirmeniz ardından, formda belirtmiş olduğunuz email adresinize ödemeler ile ilgili aşamalı (ön kayıt/kesin kayıt) olarak bilgiler gelecektir. Ödemelerinizi bu bilgiler üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Ön Kayıt Ücreti

Ön kayıt ücreti 500 TL’dir. Bu ücret toplam ücret içerisinde olup kesin kayıt sırasında kalan tutar bilgisi paylaşılacaktır. Ön kayıt ücretinizi online başvurunuzdan sonra, formda belirtmiş olduğunuz email adresine gelecek ödeme yöntemi üzerinden yatırabilirsiniz.

Kesin Kayıt Ücreti

Lise yaz araştırma programına kabul edilen adaylardan kalan eğitim tutarını ödemeleri istenecektir. 2020 yılı yaz araştırma programı toplam ücreti 17500TL (500TL ön kayıt, 17000TL Kesin kayıt ücreti). Kesin Kayıt Ücretinin en geç 15 Haziran tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir.

GYS yaz programına öğrenciler başvurularından sonra seçilerek alınır ve aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenir.  

 1. Çeşitlilik ve eğitime dahil olma becerilerine sahip, müfredat dışı faaliyetler veya takım çalışmasına uyumluluk gösteren öğrenciler olması beklenir. 
 2.     Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik, Medikal disiplinlerine yoğun ilgi göstermelidir.
 3.     Yeterli İngilizce okuma ve yazma becerisi olmalıdır.

Özgeçmişiniz hazırsa aşağıdaki formu doldurarak hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.

*Başvurunuzu en geç 5 Haziran 2020 tarihine kadar atmanız yeterli olacaktır.